دات نت نیوک

توصيه هاي ايمني در شبكه هاي عمومي :

- از نصب و چسباندن هرگونه پلاکارد ، اعلاميه و غيره بر روي تيرهاي برق و درب پستهاي برق جدا خودداري نمائيد .

-صعود از تير به هر منظوري حوادث ناگواري بدنبال داشته و ممنوع است.

- سيم کشي و برقدار نمودن سردرهاي فلزي حوادث ناگواري بدنبال دارند. 

- هنگام استفاده از جرثقيل و بتونر و ديگر تجهيزات و ماشين آلات بلند بايستي فاصله مجاز نسبت به خطوط برق رعايت شود .

-  هنگام نماکاري در ساختمانها که عموما داربست فلزي نصب مي شود بايستي فاصله مجاز از خطوط برق حفظ شود در غير اينصورت حتما با اداره برق هماهنگي گردد .

-  پرتاب اشياء از جمله اشياء فلزي بر روي خطوط برق موجب بروز حوادث ناگواري ميگردد و ضمنا اين کار باعث آسيب ديدن وسائل برق مشترکين مي گردد .

-  هرگونه انتقال اشياء بلند از جمله اشياء فلزي و غير فلزي در کنار خطوط برق ضمن رعايت فاصله مجاز و اطلاع به اداره برق با رعايت اصول ايمني و استفاده از تجهيزات مطمئن بايد صورت گيرد.

-  دپو نمودن خاک و ديگر مصالح در زير خطوط و پاي تيرها موجب کاهش ارتفاع خطوط شده و براي افراد خطرناک خواهد بود .

-  از تماس با تابلوهاي برق و ديگر تجهيزات مربوطه خودداري نموده و در صورت مشاهده باز بودن درب تابلوها سريعا به اداره برق اطلاع دهيد.

- درصورت مشاهده پاره شدن سيم برق در اثر برخورد خودرو با تيرهاي برق و غيره از تماس با سيمها خودداري نمائيد و مراتب را سريعا به اداره برق اطلاع دهيد.

- از باز نمودن فويل با صفحات نازک آلومينيومي در زير خطوط خودداري نمائيد زيرا با وزش باد صفحه را به خطوط نزديک نموده و باعث برق گرفتگي خواهد شد .

- رانندگان کمپرسي و کارفرمايان مواظب باشند در هنگام تخليه بار در زير خطوط قرار نگيرند.

-مواردي مشاهده شده كه رانندگان کاميون در زير خطوط نگه داشته و هنگام پرتاب سيم بكسل به طرف ديگر کاميون به منظوربار بندي ، با خطوط برق برخورد نموده و حادثه به دنبال داشته است .

- توقف جرثقيل هاي بلند در کنار خطوط برق حادثه آفرين مي باشد .

-در معابر عمومي به علايم هشدار دهنده که روي تابلو هاي برق و تابلو هاي سيار که کارگران نصب کرده اند توجه و مراقبت نماييد .

-از دستکاري جعبه هاي انشعاب و باز کردن درب آنها و ساير تجهيزات برقي مثل تابلو هاي برق ، پايه هاي فلزي روشنايي ، دريچه ترمينال آنها و امثالهم خودداري نماييد.

-در صورتيکه حفاري جهت کابل برق احداث شده و يا کارگران مشغول به کار هستند مراقبت نماييد تا خطري متوجه شما نباشد. ضمنا مسير حفاري که تا چند روز پر نمي شود را به اداره برق خود اطلاع دهيد.

-در صورت مشاهده هر گونه اتفاق غير منتظره در رابطه با تجهيزات برقي مثل تير شکستگي ، آتش سوزي در تجهيزات برقي ، سيم پارگي و ... مراتب را فورا به مركز 121 اتفاقات برق اطلاع دهيد.

- در هواي باراني و مرطوب ، تنه درختان و تيرهاي برق بخصوص تيرهاي فلزي را لمس نکنيد.

- از بچه مراقبت نماييد که به دريچه باز شده پايه هاي روشنايي فلزي نزديک و به آنها دست نزنند .

-  در جاهايي که تيرهاي سيماني برق روي هم انباشته شده و خطر لغزش تيرها وجود دارد ، بچه ها را محافظت نماييد.

-  به سيم هاي لخت که از روي تيرهاي برق به سطح پايين يا زمين افتاده هرگز دست نزنيد.

- مراقبت نماييد ، اشياء فلزي مثل آنتن تلويزيون به سيم هاي برق نزديک نشود.

- اشياء فلزي را در ساختمان يا معابر به سيم هاي برق نزديک نکنيد.

-در صورتيکه اختلالي در برق منزل داريد ، هرگز تجهيزات برقي بيرون مثل جعبه انشعاب ها را باز و اقدام به تعميير نکنيد و هرگز از تعميرکار الکتريکي نخواهيد اين کار را انجام دهد.

- در رانندگي دقت نماييد بخصوص در شبها که خودرو به تجهيزات برقي اصابت نکند.

- لوله هاي فلزي محافظ کابل جعبه انشعاب و ساير متعلقات را هرگز دست نزنيد.

- از شبکه هاي برق اقدام به گرفتن برق غير مجاز نکنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را به  مركز 121 اداره برق  اطلاع دهيد.

-در موقع نصب يا جمع آوري تير برق و ترانس برق که جرثقيل و کارگران مشغول به کار هستند، خطر باز شدن زنجير و ساير خطرات وجود دارد شديدا محوطه خطر را در نظر داشته باشيد.

-ممکن است بر اثر بي احتياطي کارگران برق در لحظاتي درب ورودي تجهيزات برقي باز باشد. مراقبت نماييدکه بچه ها و بزرگترها داخل پست نشوند و تجهيزات برقي را دست نزنند.

-در پشت بام ها مراقبت نماييد در هنگام برف روبي يا ساير موارد مواد به روي سيم هاي برق ريخته نشود ضمن اينکه در رطوبت، پارو و مواد عايق نيز هادي شده و خطر برقگرفتگي و حادثه وجود دارد.

-هرگز روي تير هاي برق و يا درب پست ها و ساير تابلو ها ، اعلانات نصب نکنيد اين مسئله بسيار خطرناک است بخصوص نصب آگهي ها روي تير هاي برق که خطر برقگرفتگي وجود دارد .

-کارگران در معابر براي اتصال کابل هاي زمين از قير مذاب استفاده مي نمايند . خطرات قير مذاب بسيار جدي است . به بچه ها و جوانان احتياط با برخورد به اين موارد را ياد آوري کنيد.

- ماشين خود را مقابل درب پست هاي زميني برق پارك نكنيد

- بيرون آوردن وسايل فلزي از پنجره و مكان هايي كه از جلوي آنها شبكه هاي برق عبور نموده خطرناك و حادثه ساز است

- عبور سيم هاي برق از لا به لاي لوازم آتش گير  از قبيل فرش ، موكت ، دكورهاي چوبي و امثالهم ، مي تواند موجب آتش سوزي احتمالي گردد ، لذا هرگز اقدام به چنين اعمالي ننماييد

- هنگام پهن نمودن فرش يا اشياء ديگر بر روي پشت بام ، از استقرار مناسب و محكم آنها اطمينان حاصل نموده  تا مانع از سقوط ناخواسته اين اشياء بر روي شبكه هاي برق و بروز خسارت و آتش سوزي احتمالي گردد


بهداشت حرفه ای
 عنوانتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
ارگونومي - كمردرد1395/02/281.36 MBدانلود412
استرس كمتر -عمر بيشتر1395/02/2844.19 KBدانلود401
نحوه صحيح حمل دستي بار1395/02/2841.00 KBدانلود500
نكات حفاظتي چشمها 1395/02/2852.73 KBدانلود406

تعداد بازدید صفحه :31 بازدید - آخرین به روز رسانی توسط ویدا کریمی در تاریخ  شنبه, 8 خرداد 1395