دات نت نیوک
فعالیت های تحقیقاتی

- برگزاري جشنواره داخلي عكس با محور هاي :  

                                                                  

- نوآوري كه در انجام فرآيندهاي كاري در محدوده استان و يا ساير استانها انجام شده است

- بهترين و تأثير گذار ترين اصلاح شبكه با ارائه عكس قبل و بعد از اصلاح شبكه

- فرآيندهاي كاري كه در شرايط جغرافيايي سخت ( در محدوده استان)در حال اجرا هستند

 

 

به منظور ارتقاء سطح دانش در مجموعه شركت و تقويت روحيه پژوهش و تحقيق در پرسنل همكار ، تصميم بر آن شد كه ماهيانه فراخوان يك موضوع تحقيقاتي از چالشها و مشكلات شركت و يا معرفي محصولات و دستاوردهاي نوين به پرسنل اعلام و در نهايت نظرات و پژوهشهاي همكاران جمع بندي و در پايان ماه در سطح شركت اطلاع رساني گردد.

در جدول زير ، امكان دانلود گزارشات فراهم شده است.

فعالیت های تحقیقاتی
 عنوانحجم توضیحات
آشنايي با برقگير و انواع آن934.05 KBدانلود 
بررسي راهكارها و روشهاي عملي كاهش پروسه ارسال كالا از انبار فروشنده تا تحويل به انبار شهرستان318.69 KBدانلود 
بررسي راهكارها و روشهاي عملي كاهش خسارت هاي مشتركين ، ناشي از قطع سيم نول شبكه532.04 KBدانلود 
بررسي راهكارها و روشهاي عملي كاهش زمان پروسه بستن دستوركار و تهيه فرم تكميلي523.68 KBدانلود 
بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان575.53 KBدانلود 
راهكارهاي عملي افزايش اثر بخشي دوره هاي آموزشي493.10 KBدانلود 
راهكارهاي عملي افزايش درصد وصول مطالبات380.05 KBدانلود 
راهكارهاي عملي راهكارهاي عملي جلوگيري از سرقت تجهيزات شبكه اعم از سيم و ترانس952.42 KBدانلود 
راهكارهاي عملي كاهش هزينه هاي شركت در فرآيندهاي كاري و نحوه انجام فعاليتهاي مرتبط با هر حوزه با ديد اقتصادي389.46 KBدانلود 
معرفي پستهاي pole- mounted1,003.66 KBدانلود 
نحوه ارتباط و عبور كابل ترانس به تابلو و كابل فيدرها ، بدون تخريب يا آسيب به فوندانسيون سكوي تابلو و تير 2.45 MBدانلود