دات نت نیوک
پروژه های تحقیقاتی شرکت

 

رديف

عنوان پروژه

مدت زمان اجرا (ماه)

مجري

وضعيت

سال عقد قرارداد

مطالعات ملزومات اجراي هوشمند سازي و اتوماسيون شبكه هاي توزيع  12   دكتر صلاح بهرام آرا  جاري 96 

2

طراحی و ساخت کولر هایبرید تبخیری - تراکمی

15

دانشگاه كردستان

جاري

95

3

استقرار و مشاوره مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق کردستان

16

شركت داده­ پردازان هايا

جاري

95

4

طراحي و ساخت  يک سيستم micro-CHP  با اندازه 3 تا kW5 جهت توليد همزمان برق و گرما  

14

مسعود ابراهيمي

خاتمه يافته

93

5

طراحی مدل بهینه جهت استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد در شرکت توزیع برق استان کردستان

45

دكتر محمد شباني

خاتمه يافته با پيشرفت 42 درصد

93

6

بررسي اثرات هارمونيكي بارهاي مختلف در شبكه و تحليل فني و اقتصادي  راهكارهاي كاهش اثرات هارمونيكي

30

دكتر صلاح بهرام آرا

خاتمه يافته

93

7

مدل‌سازي فني و اقتصادي نصب سيستم هاي هيبريد انرژي در شبکه توزيع برق استان کردستان

23

دكتر صلاح بهرام آرا

خاتمه يافته

93

8

بررسي ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي در ميان كاركنان شركت توزيع برق استان كردستان و ارائه راهكارهاي نهادينه سازي آن 

24

رضا شافعي

خاتمه يافته

92

9

بررسي اثر لامپ‌هاي کم مصرف بر شبکه‌هاي توزيع

28

مسعود عليمحمدي

خاتمه يافته

92

10

بررسي عوامل مؤثر بر انرژي توزيع نشده و ارائه راهكار مناسب براي كاهش آن با در نظر گرفتن منحني ارزش انرژي براي مشتركين و منحني حساسيت مشتركين به طول زمان قطعي براي محدوده شهر سنندج و براي مشتركين تجاري، خانگي و كشاورزي

48

خانم مهندس شالودگي

خاتمه يافته

92

11

رتبه بندي كارايي و بهره وري ادارات برق استان كردستان با روش برنامه ريزي رياضي تحليل پوششي داده هاي فازي (FDEA) با روش امكان فازي

31

هوشنگ خير اللهي

خاتمه يافته

90

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17