دات نت نیوک
ارتباط با مدیران شرکت
 
تلفن هاي تماس و آدرس پست الکترونیکی مديران شرکت توزيع نیروی برق استان کردستان


 

رديف

واحد

نام و نام خانوادگي

تلفن

داخلي

پست الکترونيک

شماره اتاق

1

مديريت عامل

هیوا لهونیان

33281712

2005

manager(at)kurdelectric(dot)ir

 203

2

قائم مقام مدير عامل در امور برق شهرستانها

جمشيد مشير وزيري

33281729

2044

depu(at)kurdelectric(dot)ir

204 

3

مشاور فنی،بهره برداری و سیستم های مدیریت

جواد اکبر آبادی

33283601

2002

m.fani(at)kurdelectric(dot)ir 208 

4

مشاور امور مشترکين ,درآمد و مديريت مصرف

فرهاد احمد زاده

33151303

2014

m.daramad(at)kurdelectric(dot)ir

209 

5

معاونت مهندسي و برنامه ريزي

عبید علیمحمدی

33281723

2018

planing.dep(at)kurdelectric(dot)ir

207 

6

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

محمد رسول ملکی

33281722

2004

operation.dep(at)kurdelectric(dot)ir

203 

7

معاونت مالي و پشتيباني

شاهین میروانی

33281702

2051

finance.dep(at)kurdelectric(dot)ir

101 

8

معاونت فروش و خدمات مشترکين

هیوا خرم

33150501

250

sales.dep(at)kurdelectric(dot)ir

108 

9

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

شاهین میروانی

33283601

2052

d.manager(at)kurdelectric(dot)ir

111 

10

معاونت منابع انساني

شرافت عطايي

33281703

2085

human.dep(at)kurdelectrc(dot)iri

109 

11

مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه

فاتح عبدي

33283604

2010

d.bb(at)kurdelectric(dot)ir

 121

12

مئول دفتر نظارت عالیه

عليمراد مرادي

33281707

2090

d.nbb(at)kurdelectric(dot)ir

218 

13

مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

کوروش بيدختي

33281721

2021

ict(at)kurdelectric(dot)ir

214 

14

مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق

سید محمد فتحی

33281704

2103

o.dfb(at)kurdelectric(dot)ir

110 

15

مدير امور مالي

جسيم الماسي

33283604

2066

o.mali(at)kurdelectric(dot)ir

135 

16

مدير امور تدارکات و انبارها

حميد خوشيار

33281706

2056

o.tadarokat(at)kurdelectric(dot)ir

118 

15

مدير دفتر مهندسي و نظارت

فواد گلاور

33283605

2041

d.mn(at)kurdelectric(dot)ir

217 

16

رئيس دفتر روابط عمومي

کوهسار رسولی تبار

33281728

2013

public(at)kurdelectric(dot)ir

215 

17

دفتر حراست و امور محرمانه

محمد رضا نيک رهي

33281704

2012

harasat(at)kurdelectric(dot)ir

221 

18

رئيس اداره نظارت بر خدمات عمومي

یحیی فلاتی

33281708

2100

khadamat(at)kurdelectric(dot)ir

 103
19  رئیس اداره درآمد و وصول مطالبات  شهرام والیزاده اردلان  33163777   2019 daramad(at)kurdelectric(dot)ir   205

 * پیش شماره تلفن های استان کردستان 087 میباشد
 

 

آدرس شرکت توزیع برق استان کردستان :

 

سنندج -  خیابان جانبازان – سایت اداری توس نوذر – شرکت توزیع نیروی برق    کد پستی :34463  -66167