دات نت نیوک

 

مسئولین بارگذاری محتوای سایت

 

 

ردیف

موضوع پاسخگویی

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن مستقیم

تلفنخانه

تلفن داخلی

آدرس پستی

پست الکترونیکی

1

مدیر محتوای سایت

ویدا کریمی

کارشناس مسئول پشتیبان نرم افزار و سخت افزار

-

33283601

2026

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

adminsite(at)kurdelectric(dot)ir

2

دفتر منابع انسانی

کیوان احمدی

مدیر دفتر توسعه و مدیریت

-

33283604

2080

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

Tose.manager(at)kurdelectric(dot)ir

3

اخبار و اطلاعیه ها

محمد فرشید میرزایی

کارشناس تبلیغات و ارتباط با رسانه

-

33283602

2028

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

khabar.manager(at)kurdelectric(dot)ir

4

گروه مهندسی و نظارت

شیوا حبیبی

کارشناس تحقیقات کاربردی و میدانی

-

33283604

2022

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

tahghigh.manager(at)kurdelectric(dot)ir

5

مشترکین

مهری مسعودیان

تکنسین مسئول پردازش بیلینگ

-

33283605

2033

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

Biling.site(at)kurdelectric(dot)ir

6

مدیریت مصرف

حمیرا مجیدی

کاردان مسئول مدیریت مصرف

-

33283606

2044

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

Masraf.manager(at)kurdelectric(dot)ir

7

واحد حقوقی

ثریا احمد پور

سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

-

33283607

2009

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

hoghoghi.manager(at)kurdelectric(dot)ir

8

واحد امار و اطلاعات

معروف حمیدی

رئیس گروه آمار و مدیریت اطلاعات

-

33283608

2025

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

amar.manager(at)kurdelectric(dot)ir

9

نظرسنجی

امجد رشیدی

کارشناس پژوهش و نظر سنجی و ارتباطات مردمی

-

33283609

2029

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

nazarsanji.manager(at)kurdelectric(dot)ir

10

پرسش و پاسخ

کوهسار رسولی تبار

رئیس دفتر روابط عمومی

-

33283603

2013

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

Ravabet omomi(at)kurdelectric(dot)ir

11

معاملات

   بابک خورشیدی      عبدالله ملک محمدی

کمک کارشناس تدارکات

-

33283609

2054

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

tadarokat.manager(at)kurdelectric(dot)ir

12

ایمنی

فرید حبیبی

کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای

-

33283607

2022

استان کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

کدپستی ۳۴۴۶۳- ۶۶۱۶۷

behdasht.manager(at)kurdelectric(dot)ir

 

* پیش شماره تلفن های استان کردستان 087 میباشد