دات نت نیوک
بیانیه توافق سطح خدمات

 

 خدمات اطلاع رسانی 
ارائه راهنمایی­ های مورد نیاز مشترکین برق
اطلاع از تعرفه های برق
اطلاع از اولویت ­های تحقیقاتی شرکت
ارائه عملکرد آماری شرکت
اطلاع از قوانین و مقررات شرکت
تشریح خدمات مشترکین به همراه فلوچارت
اطلاع رسانی در خصوص اخبار ، نشریه و جراید
اطلاع از مناقصه، مزایده و فراخوانی های شرکت
-  خدمات تعاملی
ارتباط با شرکت، معاونین و مدیران ارشد
مشاهده صورتحساب و محاسبه بهای برق مصرفی
اعلام کارکرد و پرداخت الکترونیکی قبوض
ارائه خدمات در خصوص تعامل با پیمانکاران
جمع آوری نظر سنجی، انتقادات و پیشنهادات مشترکین و کاربران پورتال
ارائه خدمات به کارکنان درون سازمانی جهت مدیریت پست های الکترونیکی و اتوماسیون اداری
-  مسئولیت ارائه خدمت
پیاده سازی بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات عنوان شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد .
-  مسئولیت کاربران
بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به مسئولین مربوطه از مسئولیت کاربران پورتال می­ باشد.
-  درخواست خدمت
از طریق درخواست کتبی به مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. 
-  دسترس پذیری
خدمات مطرح شده به علت ارائه از طریق پورتال شرکت، همواره در دسترس می باشند و موارد احتمالی خروج از دسترس، ازطریق خود پورتال اطلاع رسانی می گردد. 
-  نگهداری و تغییرات خدمت
در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با دریافت کنندگان خدمت هماهنگ خواهد نمود.
-  گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی
ارائه کننده خدمات سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی، گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها و مزایده های شرکت و رسیدگی به شکایات و جلسات و صورتجلسات را ارائه خواهد نمود.
-  فسخ و پایان
در زمان فسخ یا پایان یک خدمت خاص، ارائه کننده خدمت ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات دریافت کنندگان خدمت تهیه نموده و سپس نسبت به اتمام ارائه خدمت اقدام خواهند نمود.