ارتباط با مدیر عامل 

مراجعه کننده گرامي :

جهت تماس با مدير عامل محترم شرکت توزيع نيروي برق کردستان ميتوانيد به يکي از طرق زيراقدام فرماييد:

۱- ملاقات حضوري با مدير عامل محترم روزهاي دوشنبه و چهار شنبه هر هفته از ساعت ۱۲ الي ۱۴:۳۰ ميباشد (با تعيين وقت قبلي)

۲- از طریق فرم مقابلنيز ميتوانيد بصورت مستقيم درخواست خود را نوشته و به مدير عامل محترم ارسال نماييد.


آدرس ایمیل: 


manager@kurdelectric.ir

تلفن : 

۶ - ۳۳۲۸۳۶۰۱ - (۰۸۷)

داخلي : ۲۰۰۵