دات نت نیوک

تست لوازم اندازه گیری

مراحل تست و آزمايش لوازم اندازه گيری به درخواست مشترک :

1. ارائه درخواست تست کنتور به واحد خدمات مشترکین امور برق شهرستان ذیربط

2. بررسی درخواست و بازدید از محل و انجام تست و آزمایش

3. در صورت عدم وجود ایراد و اشکال در کنتور ، صدور قبض خدمات بابت تست کنتور و تحویل آن به مشترک/متقاضیجهت پرداخت

4. در صورت وجود ایراد و اشکال در لوازم اندازه گیری ( ضمن بررسی دقیق و به شرط اینکه متقاضی/مشترک در به وجود آوردن اشکال دخیل نباشد) پیگیری جهت اصلاح یا تعویض کنتور توسطبرق شهرستان و اعلام مشخصات جدید کنتور به واحد خدمات مشترکین

5. ایجاد سابقه و صدور صورتحساب بر اساس مشخصات جدید کنتور و همچنین انجام تعدیل و اصلاحات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تست لوازم اندازه گیری

1

ارائه آخرین قبض مصرفی

2

درخواست کتبی

3

تسویه حساب بدهی برق و سایر بدهی ها