دات نت نیوک
ماموریت شرکت توزیع برق استان کردستان

 

 

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در حوزه جغرافیایی خود در راستای ماموریت و سیاستگذاری کلان وزارت نیرو و صنعت برق کشور و با برنامه ریزی و برخورداری از منابع انسانی . مالی و سرمایه ای خود بعنوان شرکتی پویا و خلاق با استفاده از توانایی و خرد جمعی و نوآوری و مدیریت مشارکتی گام برداشته و ماموریت خود را اعم از موارد ذیل دنبال میکند.

-     تحویل و تامین و توزیع نیروی برق موردنیاز متقاضیان و مشترکین بصورت پایدار و مطمئن با رویکرد اقتصادی با رعایت استاندارهای وزارت نیرو و شرکت  توانیر و نظام های مدیریت کیفیت در کلیه واحدها و نیز ارائه خدمات مرتبط با آن

-    منابع انسانی این شرکت مهمترین و با ارزشترین سرمایه های آن هستند و با اعتقاد به تواناییهای بالفعل و بالقوه آنان در راستای ارتقاء و شکوفایی توانمندیهای شرکت متعهد میباشیم.

-   در برابر تمام کسانی که به نوعی با محصولات و خدمات شرکت در ارتباط هستند مسئول هستیم و ما موظف به ایجاد ساز و کارهایی در خصوص تامین ایمنی و بهداشت ایشان و حفظ محیط زیست میباشیم.