دات نت نیوک

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه


مسئوليت كلي :

1-1نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات و حفاظت پرسنلي در راستاي ارج نهادن به كرامت انساني و تكريم ارباب رجوع

2-1- نظارت مستقيم و مستمر بر عملكرد نيروهاي تحت سرپرستي و نظارت بر انضباط كاري كليه پرسنل در سطح شركت

3-1- تقسيم و تعيين محل خدمت نيروهاي تحت سرپرستي

4-1- ارائه نظر در خصوص گزينش پرسنل جديد الاستخدام

5-1- تشكيل كلاسهاي آموزشي جهت پرسنل واحد حراست  و دعوت از كارشناسان نظامي و امنيتي و پيش بيني لوازم و تجهيزات مورد نياز

6-1- دريافت و توزيع و نگهداري اسناد و مدارك محرمانه واصله از موسسات و وزارتخانه ها برابر ضوابط مربوط به اسناد طبقه بندي شده

7-1- تهيه گزارشات حراستي و امنيتي به مقامات بالادستي

8-1- تعیین نیازهای آموزشی پرسنل تحت سرپرستی و اعلام آن به دفتر منابع انسانی در چارچوب نظامنامه ، ضوابط و مقررات آموزشي 

و ....

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : محمد رضا نیک رهی
مدرك تحصيلي:

لیسانس  كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات

سوابق خدمتي:

9 سال خدمت به عنوان مدیر حراست