دات نت نیوک

سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات


مسئوليت كلي :


چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : ثریا احمد پور
مدرك تحصيلي:

كارشناسي ارشد  حقوق خصوصي از دانشگاه سراسري بو علي همدان

سوابق خدمتي:
9 سال خدمت در پست سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان