دات نت نیوک

اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق ،مهمترین عامل مقاوم سازی صنعت برق

صنعت برق در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است ، جزو مهمترین حوزه های مورد توجه در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انرژی برق را می‌توان مهمترین حامل انرژی نام برد به گونه ای که حیات تمام صنایع و رفاه زندگی امروزه بشری وابسته به این انرژی گرانبهاست، لذا اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق نه تنها گام بزرگی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است ، بلکه می‌تواند منجر به تغییر الگوی مشترکین پر مصرف نیز بشود ، اصلاح نظام قیمت گذاری هوشمندانه برای برق بخش خانگی نیز در کنار برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو از جمله احداث بخش بخار نیروگاههای گازی ، کاهش تلفات شبکه توزیع و احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و تجدیدپذیر را نباید نادیده گرفت.

در حال حاضر مدل اقتصادی ساختار صنعت برق به گونه‌ای است که (بدون احتساب هزینه سوخت برای تولید برق) به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق و انتقال و توزیع ، به طور میانگین فقط 50 درصد قیمت تمام شده به ازای هر کیلووات ساعت مصرف از مشترکین دریافت می‌شود و به عبارتی به صورت متوسط به تمام پلکان‌های مصرف برق 50 درصد یارانه پرداخت می‌شود ، هرچند که تاکنون اقدامات زیادی برای اصلاح الگوی نظام اقتصادی صنعت برق در کشور انجام شده است اما نیاز به اقدامات تکمیلی دارد. یکی از مهمترین روش‌های اصلاح این الگو در کشورهای دنیا ، استفاده از شیوه‌های قیمت گذاری حامل‌های انرژی در بخش خانگی ، نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی است. در این روش هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می‌رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتر همراه نمی‌شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش قرارمی‌گیرند ، نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم ، میزان مشخصی از هر حامل انرژی را به عنوان الگوی مصرف مجاز تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو ، ارزان تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو ، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینه واقعی انرژی ، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود. با استفاده از این روش می‌توان علاوه بر تغییر الگوی نادرست مصرف برق برخی از مشترکین پرمصرف ، نظام اقتصادی برق را به یک بنگاه اقتصادی سود ده نزدیک نمود و یارانه مصرف برق را به صورت عادلانه بین مشترکین توزیع نمود.