دات نت نیوک

 مديریت عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان


مسئوليت كلي :

هدایت و راهبری عملیاتی کلیه فعالیت های شرکت به منظور تحقق ماموریت و چشم انداز تدوین شده در زمینه های فنی ، اداری و مالی ، با رعایت قوانین و مقررات و اجرای ایین نامه های مربوطه برای حسن اداره امور شرکت در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره با رویکرد سیستمی و بهبود مستمر

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : هیوا لهونیان
مدرك تحصيلي:

لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مهندسی برق قدرت سیستمهای قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران 

سوابق خدمتي:

23 سال خدمت در پست های: کارشناس نظارت طرح ها , کارشناس مسئول مطالعات, کارشناس مسئول برنامه ریزی و توسعه شبکه , رئیس اداره بهره برداری و خدمات فنی , مدیریت شهرداری شهرستان مریوان , کارشناس تحقیقات و نوآوری , رئیس دفتر کنترل برنامه پروژه ها ,سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه , معاونت برنامه ریزی و مهندسی