دات نت نیوک
 
قائم مقام مديرعامل در امور شهرستانها

 

مسئوليت كلي : 

 هماهنگي ، نظارت و كنترل بر كليه امورات مربوط به مديريت توزيع برق شهرستانهاي تابعه با رويكرد سيستمي و بهبود مستمر

چارت سازماني

 
 
نام و نام خانوادگي :  جمشيد مشيروزيري  
مدرك تحصيلي: 

ليسانس فيزيك از دانشگاه تبريز

سوابق خدمتي: 

 22 سال خدمت در پستهاي :كارشناس طرح و نظارت – كارشناس بهره‌برداري – رئيس برق شهرستان قروه – رئيس برق شهرستان سنندج – مدير دفتر برنامه‌ريزي و كنترل پروژه – مديريت توزيع برق شهرستان سنندج