دات نت نیوک

معاونت برنامه‌ريزي و مهندسي


مسئوليت كلي :

- نظارت عاليه بر كليه امور : برنامه‌ و بودجه‌ريزي ، مهندسي وتحقيقاتي ، اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي برق‌رساني و نظارت بر اجراي آنها ، مديريت و كنترل برنامه‌ها و پروژه‌ها ، سيستم‌هاي رايانه‌اي ، آمار و اطلاعات و نگهداري و مديريت اسناد فني در سطح شركت با رويكرد سيستمي و بهبود مستمر و نيز رعايت استانداردها ، دستورالعملها و موازين فني و اجرايي ابلاغي از سوي وزارت نيرو و شركت توانير در كليه اين امور
-  همكاري و هماهنگي با كليه معاونتها و امور و دفاتر مستقل در اجراي امور و فعاليتهاي شركت
-  پاسخگويي و گزارش‌دهي به مديريت عامل شركت در ارتباط با ايفاي مسئوليتهاي فوق

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : عبید علی محمدی
مدرك تحصيلي:

کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز سال 1380 قدرت - کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 1382

 

سوابق خدمتي:

14 سال سابقه خدمت در پست های   کارشناس طراحی -  ریس گروه طراحی  -  مدیریت مهندسی و نظارت