دات نت نیوک

 

معاونت بهره‌برداري و ديسپاچينگ


مسئوليت كلي :

هماهنگي و همكاري با كليه واحدهاي ستادي و معاونتهاي شركت و نظارت عاليه بر بهره‌برداري از شبكه‌هاي توزيع ، ديسپاچينگ و فوريتهاي برق ، تأمين انرژي مورد نياز شركت و اعمال مديريت در خصوص سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي در سطح شركت با رويكرد سيستمي و بهبود مستمر

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : محمد رسول ملکی
مدرك تحصيلي:

فارغ التحصیل رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران 1373 در مقطع کارشناسی

فارغ التحصیل رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه علوم و تحقیقات در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق خدمتي:

مدیر دفتر مطالعات و مهندسی - مدیر دفتر طراحی و نظارت - مدیر گروه فوریتهای برق- کارشناس بهره براری - کارشناس برنامه ریزی - مدیر امور شمال برق شهرستان سنندج- مدیر توزیع برق شهرستان سنندج