دات نت نیوک

معاونت مالي و پشتيبانيمسئوليت كلي :

همکاری و هماهنگي با كليه واحدهاي ستادي و معاونتهاي شركت و نظارت عاليه بر عملكرد كليه خدمات مالي و پشتيباني و تداركات جهت پيشبرد اهداف كليه واحدهاي شركت با رويكرد سيستمي و بهبود مستمر

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : رامین شیخ اسمعیلی
مدرك تحصيلي: ليسانس حسابداري از دانشگاه علامه طباطبايي تهران


سوابق خدمتي:

14 سال خدمت در پستهاي : مسئول مالي و اداري برق سقز ، مدير امور مالي ستاد ، معاونت مالي و پشتيباني ، نايب رئيس هيئت مديره