دات نت نیوک
چارت سازمانی
 • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
  محمد مصطفی نجفیان
  -
  • دفتر روابط عمومی
   علیرضا صدیقی
  • دفتر حراست و امور محرمانه
   محمد رضا نیک رهی
  • دفتر منابع انسانی
   شرافت عطایی
  • معاونت فروش و خدمات مشترکین
   محمد مراد زرنشان
  • معاونت مالی و پشتیبانی
   رامین شیخ اسمعیلی
  • معاونت برنامه ریزی و مهندسی
   هیوا لهونیان
  • معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
   محمد سعید سلطانی
  • مدیریت توزیع امور برق شهرستانها
   جمشید مشیر وزیری