دات نت نیوک
اهداف وب سايت:
در راستاي اطلاع رساني و استفاده از خدمات الكترونيك وب سايت شركت توزيع نيروي برق استان كردستان با هدف ذيل ايجاد گرديده است :
         - اطلاع رساني در خصوص اهداف ، ساختار و وظايف شركت
         - عرضه و ارائه خدمات الكترونيكي به مشتريان شرككت
         - پاسخگويي و نظر سنجي از مشتريان به منظور ارتقاء سطخ خدمات شركت
        - ارتباط و تبادل اطلاعات سريع وonline با ساير سازمان ها و ارگان ها
          - ارائه اطلاعات و خدمات موردنياز همكاران شركت در هر زمان و مكان
مخاطبان وب سايت :
مردم عادي : منظور مخاطباني است كه قصد آشنايي با اهداف ، فعاليتها ، شرح وظايف و عملكرد شركت به منظور استفاده از اين خدمات را دارند.
مشتريان : منظور مشتركين شركت بوده كه نياز به خدمات پس از فروش و سرويس هاي لازم جهت بهبود و تداوم خدمات شركت را دارند
مشاوران و پيمانكاران : كليه افرادي كه بطريقي طرف قرارداد شركت بوده و محصولات و خدمات شركت را بصورت قرارداد تامين ميكنند.
سازمان هاي مجموعه وزارت نيرو : شامل وزارت نيرو ، شركت توانير ، شركت هاي توزيع برق و ساير شركت هاي وابسته به صنعت برق است.
همكاران اداري : كليه افرادي كه در شركت توزيع برق استان كردستان بكار اشتغال دارند و لازم است اطلاعات مورد نياز خود را ( شخصي و سازماني ) دريافت نمايند و همچنين از سيستم هاي کاربردي شرکت که امکان فني و مجوز امنيتي عرضه در پورتال را دارند در هرنقطه اي استفاده نمايندافزودن محتوا...