دات نت نیوک

   تعرفه شماره 2: مصارف عمومي

 

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف عمومي:

2-1- در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي‌شود.

2-2- دسته‌بندي مشتركين مصارف عمومي به شرح زير مي‌باشد:

وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها ،بنیاد شهید و بنياد مستضعفان و جانبازان ، بنياد 15 خرداد، شهرداريها و كليه موسسات و سازمانهاي دولتي كه بصورت شركت اداره نمي‌شوند (نظير سازمان حج و اوقاف و امورخيريه، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها، گمرك، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان هواپيمايي كشوري) اماكن ديپلماتيك، روشنايي معابر اختصاصي، مصارف اشتراكي مجموعه‌هاي ساختماني غيرمسكوني، آرامگاهها، گورستانها و غسالخانه‌ها، سازمان تبليغات اسلامي، روشنايي جاده‌اي و چراغهاي چشمك‌زن بين شهري، تونلها و نقاط مه‌گير

1-2

1 شامل كدهاي

2- الف

كليه موسسات پژوهشي و مركز تحقيقاتي داراي پروانه معتبر از مراجع رسمي، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه ،شوراي حل اختلاف، سازمان بازرسي كل كشور، جايگاههاي فروش فرآورده‌هاي نفتي و CNG ، مركز بهداشتي و درماني دولتي مرتبط با انسان نظير بيمارستانها ، درمانگاهها، مراكز تشخيص طبي، مراكز پيرايزشكی كيله موسسات و مراكز نيكوكاري ، دفاتر هلال‌احمر و كميته امداد امام خميني ، بوستانها (پاركها) فضاي سبز شهرها و مصارف مربوط به زيبا‌سازي شهرها، مصارف اشتراكي واحدهاي مسكوني ، مصارف اشتراكي شهركهاي مسكوني.

2-2

2 شامل كدهاي

مراكز بهداشتي و درماني خصوصي مرتبط با انسان نظير بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز تشخيص طبي ، مراكز پيرايزشكي و مطب پزشكان.

6-2

مراكز فرهنگي (نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، اماكن تاريخي ثبت‌شده)، سازمان صدا و سيما، سينماها، مراكز آموزشي و پرورشي (نظير مهد كودكها، كودکستانها، مدارس، دانشگاهها، بيمارستاهاي آموزشي، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، مدارس و حوزه‌هاي علميه)،خوابگاه های دانشجویی و دانش اموزی ، اردو گاه های دانش آموزی ، مساجد، حسينيه‌ها، گلزار شهدا ، بقاع متبركه و اماكن مقدسه اقليتهاي ديني شناخته‌شده ، مراكز و باشگاههاي ورزشي، مراكز بهزيستي و نگهداري جانبازان ، معلولين و سالمندان ،كودكان ونوجوانان بي سرپرست و محل سكونت جانبازان 70 درصد و بالاتر، گرمابه‌ها .

3-2

2- ب شامل كدهاي

مراكز و پادگانهاي نظامي و انتظامي

4-2

تاسيسات آب شيرين‌كني، پاركها جنگلي، نانوائيهاي غيرسنتي.

5-2

نانوايي‌هاي سنتي.

7-2

 

 

با قدرت30 كيلووات و کمتر

با قدرت بیش از 30 كيلووات

كد تعرفه

بهاي انرژي (KWH ريال)

بهاي قدرت (KW /ريال)

بهاي انرژي (KWH ريال)

بهاي قدرت (KW /ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

1157

4628

2314

-

980

3920

1960

53435

1

2- الف

392

1568

784

-

303

1212

606

44529

2

214.5

858

429

-

169

676

338

21374

2- ب