دات نت نیوک
تعرفه شماره 3: مصارف توليد (آب و كشاورزي)

مصارف توليد (آب وكشاورزي)

با قدرت30 كيلووات و کمتر

با قدرت بیش از 30 كيلووات

كد تعرفه

بهاي انرژي (KWH / ريال)

بهاي قدرت

(KW /ريال)

بهاي انرژي (KWH / ريال)

بهاي قدرت

(KW /ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان‌باري

66

264

132

-

66

264

132

-

3- الف

159.5

638

319

-

127.5

510

255

19593

3-ب

249.5

998

499

-

167

668

334

32654

گزينه 1

3- ج

249.5

998

499

-

گزينه 2

 

بهاي برق براي مشتركين كد (3- ج) با قدرت بيش از 30 كيلووات با توجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و موردنظر را انتخاب و به شركت اعلام نمايند در صورت عدم اعلام گزينه از طرف مشتركين، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك در صورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل مي‌تواند در طي سال دوبار گزينه موردعمل و تغيير دهد. ليكن در صورت تغيير گزينه در ابتداي سال، تنها امكان تغيير گزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد (آب و كشاورزي):

3-1- در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي‌شود.

3-2 - بهای انرژی برق مصرفی آندسته از مشترکین مصارف تولید(آب و کشاورزی) کد 3-الف که با هماهنگی شركت برق ذيربط، برق چاههای خود را در ساعات اوج بار قطع می‌نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهد گردید

3-3- دسته‌بندي مشتركين مصارف توليد (كشاورزي) به شرح زير مي‌باشد:

 

پمپاژ آب براي آبياري (كشاورزي، پمپاژ مجدد، آبياري تحت فشار و ثقلي)

1-3

3- الف شامل كدهاي

پمپاژ آّب برای تولید محصولات کشاورزی (باغداری ،دامداری ، مرغداری (حلال گوشت خوراكي)،کارخانه های تولید قارچ ، واحد های تولید گل و گیاه و مجمتع های پرورش اسب )و تکثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی

2-3

پرورش كرم ابريشم، شيلات، زنبورداري و مصارف غير پمپاژ آب باغداري ،دامداري و مرغداري (حلال گوشت خوراكي )و مجتمع‌هاي پرورش اسب

3-3

3- ب شامل كدهاي

پمپاژ و تصفيه‌خانه‌هاي آب مشروب شهري و روستايي، تصفيه‌خانه‌ها و شبكه هاي جمع‌آوري فاضلاب، چاههاي آب ‌زهكشي وابسته به سازمان هاي آب و فاضلاب،پمپاژوخطوط انتقال آب شرب وتصفيه خانه هاي وابسته به شركتهاي آب منطقه اي.

5-2

مصارف غير پمپاژ آب كارخانه‌هاي توليد قارچ و واحدهاي توليد گل و گياه

4-3

3-ج شامل كدهاي

كارخانه‌هاي چاي ، سردخانه‌ها ي عمومي،شاليكوبي‌ها، ذرت خشك‌كني‌ها و كارخانه هاي آرد روستايي (كه داراي مجوزي بجز ادارات كل بازرگاني باشند.)

7-4