دات نت نیوک

مدارك مورد نيازجهت پذيرش و تشكيل پرونده و واگذاري انشعاب
نوع تعرفه زير مجموعه مدارك مورد نيازجهت پذيرش و تشكيل پرونده و واگذاري انشعاب كد تعرفه
خانگي شهري كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - تأييد نظام مهندسي - جهت انشعاب تجاري ( جواز كسب معتبر ) 1111
تكخواني روستايي كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - معرفي نامه دهياري يا بخشداري 1121
عالم روستا ( ماموستا ) كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - معرفي نامه دهياري يا بخشداري - معرفي نامه سازمان حج و زيارت و اوقاف 2133
خانه باغ كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - ارائه مجوز تغيير كاربري - معرفي نامه جهاد كشاورزي 1111
موارد مشمول بخشودگي ( خانواده شهدا - جانبازان - بهزيستي- كميته امداد ) كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - تأييد نظام مهندسي - معرفي نامه بنياد شهيد و امور جانبازان و ايثارگران - سازمان بهزيستي - كميته امداد بيماريهاي خاص 1141 فرزند شهيد 1151 جانباز 25 تا 69 1161 جانباز 70 و بالاتر 1171
عمومي ادارات و سازمانهاي دولتي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي ارگان و سازمان مربوطه- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2111
عمومي اشتراكي ساختمانهاي مسكوني و تجاري ( 3 طبقه و پيلوت الزامي است ) كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - تأييد نظام مهندسي - جهت انشعاب تجاري ( جواز كسب معتبر ) عمومي غيرمسكوني 2111 عمومي مسكوني 2122
روشنايي معابر شهري معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي شهرداري 2114
روشنايي معابر اختصاصي ( شهرك ها - مجموعه هاي مسكوني بزرگ )   2111
روشنايي جاده اي مناطق حادثه خيز و نقاط مه گير ( مشمول بخشودگي ) معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي شهرداري 2113
روشنايي جاده اي و نقاط مه گير ( بدون بخشودگي ) معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي شهرداري 2113
چراغ چشمك زن داخل شهر و دوربين هاي ترافيك معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي راهنمايي و رانندگي 2141
مراكز خصوصي بهزيستي ( مراكز سالمندان - ترك و بازپروري معتادان و ....) معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي بهزيستي - تأييديه نظام مهندسي 2131
مراكز CNG معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي 2123
جايگاه فروش فراورده هاي نفتي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي 2122
داروخانه هاي خصوصي و مطب پزشكان و مراكز ارائه دهنده خدمات پزشكي خصوصي جواز كسب و معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي سازمان علوم پزشكي 2161
بيمارستانها و مراكز پزشكي و داروخانه هاي دولتي كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي سازمان علوم پزشكي- تأييديه نظام مهندسي 2122
مراكز آموزشي و پرورشي دولتي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي وابسته به آموزش و پرورش 2132 ساير 2131
مراكز آموزشي و پرورشي خصوصي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي آموزش و پرورش - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2131
مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي سازمان فني و حرفه اي- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2131
مراكز آموزش فني و حرفه اي خصوصي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي سازمان فني و حرفه اي- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2131
عمومي مراكز دانشگاهي و خوابگاههاي دانشجويي وابسته به دانشگاه معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي دانشگاه مربوطه- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2131
خوابگاه هاي دانشجويي خصوصي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي دانشگاه مربوطه- مجوز وزارت علوم - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2131
حوزه هاي علميه ومساجدوموارد مشمول بخشودگي ( دارالقرآن - كليسا - مراكز اقليت هاي ديني ) معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي سازمان حج و زيارت و اوقاف- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي شهري 2134 روستايي 2133
مدارس علوم ديني ( بدون بخشودگي ) معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي سازمان حج و زيارت و اوقاف- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 2131
نانوائي هاي سنتي نامه اتحاديه - جواز كسب - كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت 2171
نانوائي هاي غير سنتي و ماشيني نامه اتحاديه - جواز كسب - كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت 2152
مراكز بهداشتي و دفاتر مخابراتي روستايي ( با 200 متر بخشودگي ) نامه دهياري - مجوز و درخواست كتبي سازمان مربوطه مراكز بهداشتي 2122 دفاتر مخابراتي 5111
مدارس و مراكز دولتي روستايي نامه دهياري - مجوز و درخواست كتبي آموزش و پرورش وابسته به آموزش و پرورش 2132 ساير 2131
دكل ها و ايستگاه هاي راديويي وتلويزيوني صداوسيما معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي صدا و سيما 2131
كشاورزي پمپاژ آب كشاورزي ( چشمه - رودخانه - چاه آب ) پروانه بهره برداري و معرفي نامه جهاد كشاورزي مبني بر اجراي آبياري تحت فشار - مجوز امور آب 2131
پمپاژ مجدد پروانه بهره برداري و معرفي نامه جهاد كشاورزي - مجوز امور آب 3111
باغداري پروانه بهره برداري و معرفي نامه جهاد كشاورزي - نامه تغيير كاربري از امور اراضي جهاد كشاورزي 3121
پمپاژآب صنايع كشاورزي پروانه بهره برداري از امور آب - معرفي نامه جهاد كشاورزي - مجوز تغيير كاربري از امور اراضي جهاد كشاورزي 3121
شيلات و مرغداري و زنبورداري و پرورش كرم ابريشم مجوز تغيير كاربري از امور اراضي جهاد كشاورزي - جواز تأسيس يا بهره برداري - مجوز نظام مهندسي پمپاژ 3121 غيرپمپاژ 3131
واحدهاي توليد گل و گياه و قارچ مجوز تغيير كاربري از امور اراضي جهاد كشاورزي - جواز تأسيس يا بهره برداري - مجوز نظام مهندسي پمپاژ 3121 غيرپمپاژ 3141
پرورش اسب و شترمرغ مجوز تغيير كاربري از امور اراضي جهاد كشاورزي - جواز تأسيس يا بهره برداري - مجوز نظام مهندسي پمپاژ 3121 غيرپمپاژ 3132
پرورش ماهي و تكثير آبزيان مجوز تغيير كاربري از امور اراضي جهاد كشاورزي - جواز تأسيس يا بهره برداري - مجوز نظام مهندسي پمپاژ 3121
سردخانه هاي عمومي   4171
سردخانه هاي محصولات كشاورزي
پمپاژ آب شرب شهري پروانه بهره برداري از آب منطقه اي - درخواست شركت آبفا 3151
پمپاژ آب شرب روستايي پروانه بهره برداري از آب منطقه اي - درخواست شركت آبفار 3151
صنعتي مراكز داراي مجوز ازسازمان صنعت و معدن و تجارت داخل شهرك صنعتي ( معرفي نامه شركت شهركها - جواز تأسيس يا بهره برداري ) - خارج محدوده خدمات شهري ( مجوز تغيير كاربري - جواز تأسيس يا بهره برداري ) فشارمتوسط 4131 فشار ضعيف 4141
مراكز داراي مجوز از سازمان جهاد كشاورزي مجوز تغيير كاربري - مجوز سازمان جهاد كشاورزي - درخواست كتبي جهت اعلام قدرت از سازمان جهاد كشاورزي فشار متوسط مستقيم 4151
مراكز داراي مجوز از سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي مجوز از سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي - درخواست كتبي با قيد قدرت فشارمتوسط 4131 فشار ضعيف 4141
مراكز داراي پروانه كسب فعاليت توليد ( درب و پنجره سازي و جوشكاري و شيريني پزي و خياطي ) فشار متوسط مستقيم 4151
سردخانه هاي عمومي 4171
مراكز ايستگاه حفاظت كاتدي معرفي نامه شركت گاز - معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي ارگان و سازمان مربوطه- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي فشارمتوسط 4131 فشار ضعيف 4141
كارگاههاي سدسازي مجوز از شركت منابع آب ايران - درخواست كتبي با قيد قدرت فشار متوسط مستقيم 4151
ايستگاههاي تقليل فشار گاز معرفي نامه شركت گاز - معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي ارگان و سازمان مربوطه- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي فشار متوسط مستقيم 4151
معادن پروانه دفترچه اي از صنايع و معادن - مدارك مالكيت فشارمتوسط 4131 فشار ضعيف 4141 فشارمتوسط مستقيم 4151
ساير مصارف مراكز تجاري و مغازه ها كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - تأييد نظام مهندسي -جهت انشعاب تجاري ( جواز كسب معتبر ) 5111
مراكز تجاري زيرمجموعه مجتمع هاي مسكوني كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني يا پايان كار - تأييد نظام مهندسي -جهت انشعاب تجاري ( جواز كسب معتبر ) 5111
مغازه هاي بدون جواز ساخت شهرداري كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جهت انشعاب تجاري ( جواز كسب معتبر ) 5111
دكل هاي مخابراتي و ايرانسل و رايتل و ارتباطات كوه نور معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي شركت مربوطه 5111
شركت هاي غيردولتي ( آبفا - مخابرات - برق ) معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي ارگان و سازمان مربوطه- فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه نظام مهندسي 5111
برق هاي موقت كوتاه مدت ( نمايشگاهها و تابلوهاي تبليغاتي ) درخواست كتبي - معرفي نامه از ارگان يا سازمان مربوطه 5221
برق هاي موقت يكساله 5211
خانه كارگري كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت 5111
محل هاي نگهباني كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - جواز ساختماني 5111
كيوسكهاي نيروي انتظامي معرفي نامه نماينده - كپي كارت ملي يا شناسنامه نماينده - درخواست كتبي راهنمايي و رانندگي 2141
بلوك زني و كارواش كپي شناسنامه - كارت ملي - فيش برق موجود يا همسايه مجاور- مدارك مالكيت - نامه اتحاديه مربوطه - جواز كسب 5111