دات نت نیوک
گردش کار ادغام انشعابات
  

ادغام انشعابات

ادغام انشعابات: به معناي يكي نمودن قدرت كليه انشعابات در يك انشعاب مي باشد. بطور مثال ادغام سه انشعاب ۲۵ آمپر تكفاز به يك انشعاب ۲۵ آمپر سه فاز

§ مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و يا اسناد مثبته اي (قولنامه رسمي ، تعهد محضري ، تقاضاي مالک انشعاب ) که مورد تاييد شرکت باشد ، پس از احراز هويت و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده تقاضاي ادغام انشعاب را بنمايد

§ تشخيص آمپراژواگذاري به متقاصيان ضعيف بر عهده شرکت توزيع مي باشد

§ درهنگام تغيير شرکت نسبت به آزمايش و کنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد

§ در صورتی که مشترک تقاضای ادغام را بنماید، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت یا دریافت می گردد. مشترک با توجه به قدرت نهایی ، نسبت به واگذاری زمین پست در صورت لزوم با توجه به مفاد آیین نامه بایستی اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز جهت ادغام انشعاب برق

1

ارائه آخرین قبض مصرفی

2

تسویه حساب بدهی برق و سایر بدهی ها

3

ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی با اسناد مثبته به تائید شرکت

5

تکمیل فرم درخواست ادغام انشعاب که در بالای صفحه قابل دریافت است.