دات نت نیوک

اصلاح آدرس

اصلاح آدرس

 

 

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح ادرس

1

ارائه آخرین صورتحساب برق مصرفی پرداختی

2

ارائه ادرس دقیق محل انشعاب و ادرس مکاتباتی

3

ارائه دقیق کد پستی