دات نت نیوک
فرآیند تغییر نام انشعاب

 

تغيير نام انشعاب

 

  • مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و يا اسناد مثبته اي (قولنامه رسمي ، تعهد محضري ، تقاضاي مالک انشعاب ) که مورد تاييد شرکت باشد ، پس از احراز هويت و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده تقاضاي تغيير نام مشترک را بنمايد
  • درهنگام تغيير شرکت نسبت به آزمايش و کنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد
  • هزينه تغيير نام بر اساس جدول هزينه هاي خدمات متفرقه اعلام شده در آيين نامه تکميلي تعرفه هاي برق در يافت مي گردد

 

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام انشعاب برق

1

ارائه آخرین قبض مصرفی

2

تسویه حساب بدهی برق و سایر بدهی ها

3

ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی با اسناد مثبته به تائید شرکت و تسلیم برگ مصدق خلاصه معامله ملک

4

بازدید از لوازم اندازه گیری و تائید صحت کارکرد کنتور