دات نت نیوک
گردش کار جمع آوری دائم انشعاب

جمع اوری دائم انشعاب


حذف وجمع آوري دائم انشعاب

  • در هر يك از چهار حالت زير شركت برق مشترك را به طور دائم جمع آوري ،اشتراك مربوطه را باطل ، وبا مشترك تسويه حساب خواهد بود

در كليه حالات فوق اگر مشترك يا فردي كه قائم مقام قانوني وي محسوب مي شود جهت تسويه حساب مراجعه نمايد بخشي از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهاي جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" پس از كسر بدهي و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذكور در مورد انشعابات واگذار شده روي ولتاژهاي ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲، ۶۶، ۶۳ كيلوولت شصت درصد و روي ولتاژهاي ۳۳، ۲۰، ۱۱ كيلوولت و فشار ضعيف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امكان بازپرداخت نقدي، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداكثر ظرف يك سال به مشترك پرداخت خواهد گرديد. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون يك جداول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" كمتر نخواهد بود.


نكته : ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذكر شده در ستون هاي يك و دو جدول هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت كمتر از ۳۰ كيلووات و در ستونهاي يك، دو و سه جدول هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت ۳۰ كيلووات وبيشتر (با كاربري كشاورزي و غيركشاورزي) كه بر حسب مورد به ازاء هر كيلووات و يا هر انشعاب مي باشد.


مدارک مورد نیاز جهت جمع آوری دائم انشعاب برق

1

درخواست کتبی

2

ارائه آخرین قبض مصرفی

3

اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالك انشعاب ) كه مورد تاييد شركت باشد

4

بازدید از لوازم اندازه گیری و تائید صحت کارکرد کنتور