دات نت نیوک
گردش کار کاهش آمپراژ انشعاب
 

کاهش قدرت انشعاب

كاهش قدرت: به معناي كم نمودن قدرت انشعاب موجود مي باشد. بطور مثال كاهش قدرت انشعاب ۲۵ آمپر سه فاز به ۳۲ آمپر تكفاز

§ مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و يا اسناد مثبته اي (قولنامه رسمي ، تعهد محضري ، تقاضاي مالک انشعاب ) که مورد تاييد شرکت باشد ، پس از احراز هويت و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده تقاضاي کاهش قدرت انشعاب را بنمايد

§ تشخيص آمپراژواگذاري به متقاصيان ضعيف بر عهده شرکت توزيع مي باشد

  • درهنگام تغيير شرکت نسبت به آزمايش و کنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد

§ در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب را بنماید، بر اساس مفاد آیین نامه ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستــی به نــرخ روز محاسبه ومابه التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد با توجه به مفـاد آیین نامه بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت ویا از مشترک دریافت می شود.

§ چنانچه در اثر کاهش قدرت، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد، شرکت می تواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش قدرت انشعاب برق

1

ارائه آخرین قبض مصرفی

2

تسویه حساب بدهی برق و سایر بدهی ها

3

ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی با اسناد مثبته به تائید شرکت

4

ارائه مجوز یا پروانه بهره برداری برای متقاضیان صنعتی و یا کشاورزی

5

تکمیل فرم درخواست کاهش قدرت انشعاب متقاضیان غیر دیماندی که در بالای صفحه قابل دریافت است.