فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse
جستجوی پیشرفته

معاملات

مزایده مزایده
مزایده
مناقصه مناقصه
مناقصه
استعلام استعلام
استعلام

97-3-6 استعلام اصلاح 856 متر شبكه فشار ضعيف هوايي و بركناري 584.7 متر شبكه فشار ضعيف هوايي پشت درمانگاه شهيد شكر ريز شهرستان سقز- کليد در دست (طبق ريز ليست پيوست)

شماره مشخصه

97-3-6

دسته ها: معاملات, استعلام, استعلام کلید در دست

تاریخ شروع خرید 1397/03/28 ---- تاریخ پایان خرید 1397/04/04
دنيا محمدي 18
RSS
12345