فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse
جستجوی پیشرفته

معاملات

مزایده مزایده
مزایده
مناقصه مناقصه
مناقصه
استعلام استعلام
استعلام

احداث خط فشار متوسط هوايي نفوذي خانه باغهاي شيان، احداث شبكه فشار متوسط هوايي دره زيور آويهنگ (خط نفوذي) و احداث شبكه فشار متوسط هوايي دره داخان آويهنگ (خط نفوذي) شهرستان سنندج به صورت كليد دردست

شماره مشخصه

96-117

دسته ها: معاملات, مناقصه

تاریخ شروع خرید 1396/12/28 ---- تاریخ پایان خرید 1397/01/09
سیفی 11

احداث خط نفوذي شبكه فشار متوسط هوايي باغات سروآباد بالا، نصب تابلو روشنايي معابر روستاهاي تك خواني شده ، اصلاح و تبديل به كابل خودنگهدارخطوط فشارضعيف هوايي ترانس روستاي بيساران و بركناري ناشي از اصلاح

شماره مشخصه

96-116

دسته ها: معاملات, مناقصه

تاریخ شروع خرید 1396/12/28 ---- تاریخ پایان خرید 1397/01/09
سیفی 12

نصب چراغ 20 وات روستايي، احداث شبكه فشار متوسط نفوذي روستاي قشلاق نوروز ، احداث 940 متر خط فشار متوسط نفوذي جهت روستاي ندري و احداث 1800 متر خط فشار متوسط نفوذي جهت سلطان آباد دره ويران شهرستان بيجار

شماره مشخصه

96-115

دسته ها: معاملات, مناقصه

تاریخ شروع خرید 1396/12/28 ---- تاریخ پایان خرید 1397/01/09
سیفی 10

نصب چراغ 20 وات روستاي حسن سالاران و مرزه و قشلاق ، احداث شبكه فشار متوسط هوايي،احداث پست 200 كيلوولت آمپر هوايي شماره 2، احداث 86 متر كابلكشي فشار ضعيف زميني روستايي قبغلو اصلاح و بركناري شبكه فشار ض

شماره مشخصه

96-114

دسته ها: معاملات, مناقصه

تاریخ شروع خرید 1396/12/28 ---- تاریخ پایان خرید 1397/01/09
سیفی 11
RSS
123