x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

آمادگی نیروهای واحدهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در راستای مقابله با هر اتفاق احتمالی ناشی از باران های اخیر در استان
وبگاه جدید شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان راه اندازی شد
تقدیر از حضور پرشور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در راهپیمایی 22 بهمن

مدیریت توزیع نیروی برق بانهخدمات و زیرسایت ها