بازدید سرپرست فرمانداری بانه از پروژه های مدیریت توزیع برق این شهرستان در روستای ساوان

مدیر توزیع برق شهرستان بانه در جریان این بازدید اظهار داشت: جهت اجرای این پروژه ها در روستای ساوان در مجموع سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است که موجب کاهش تلفات، کاهش طول شبکه فشار ضعیف و رفع ضعف ولتاژ روستای ساوان شد.

محمدی در ادامه افزود: روستای ساوان از توابع بخش مرکزی، جزء روستاهای پر جمعیت بوده و تعداد 233 اشتراک برق در این روستا وجود دارد که بعد از اتمام کار اصلاح شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط، پروژه اصلاح انشعابات و در نهایت تک خوانی مشترکین روستای ساوان اجرا خواهد شد.

محمد امین زاده، سرپرست فرمانداری بانه اقدامات انجام شده در روستای ساوان را بسیار ارزنده برشمرد و ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان برق بانه عنوان کرد: ارائه خدمات در نقاط محروم و روستاها از اهمیت دو چندان برخوردار است و انتظار می رود اینگونه اقدامات در سایر روستاها نیز اجرایی گردد.

وی همچنین اقدام جهت تک خوانی مشترکین در روستای ساوان را که در دستورکار مدیریت توزیع برق بانه قرار دارد بسیار ارزنده ارزیابی نمود.

مدیر توزیع برق شهرستان بانه عنوان کرد: اصلاح و نوسازی شبکه روستاها با وجود موانع و مشکلات اعتباری در اولویت قرار داشته و پایداری شبکه و تامین برق مطمئن برای مشترکین روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.