دات نت نیوک
تازه های پرتال

 

 تازه های سایت تاریخ بروز رسانی 
 افزودن سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد) به پیوند های مفید  97/10/28
استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی داخلی  97/05/28
 تغییر ساختار کلی سایت 96/11/10
 نغییر صفحه معاملات  96/11/13
 تغیر سوالات متداول   96/11/24
 به روز نمودن  شماره های شرکت 96/11/24
 به روز نمودن شماره و ایمیل مدیران و معاونین شرکت 96/11/24
بروز رسانی  لیست تهیه کنندگان و سازندگان 96/11/24
ایجاد سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین  96/10/10
 تهیه کارتابل برای  اعضای سایت به تفکیک همکاران - مشترکین - پیمانکاران 95/02/25
 امکان ایجاد ثبت نام برای مراجعین به سایت   95/02/25
 تغییر صفحه قوانین و مقررات  معاملاتی شرکت  95/02/25
 تغییر ساختار کلی معرفی شرکت و به روز نمودن اطلاعات 95/02/26
 ایجاد صفحات مربوط به معرفی شهرستان ها   95/02/26
   به روز نمودن تلفنهای تماس با مدیران شهرستان ها 95/05/23
 ایجاد صفحه شناسنامه خدمات الکترونیکی  95/05/23