1

به گزارش  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی در تشریح این خبرگفت :درراستای طرح پیک سایی  مدیریت مصرف برق از جایگزینی تعدادی لامپ کم مصرف ال ای دی 40و50 وات با لامپهای  70و50وات  سدیم که درپایه های روشنایی معابرشهرک پردیس سنندج قبلا نصب شده بود، خبرداد.

وی در ادامه اذعان داشت:باتوجه به وضعیت شبکه روشنایی معابرشهرک پردیس  بارمصرفی آن بصورت پایلوت برای نصب لامپ ال ای دی(LED) انتخاب گردیدکه بررسی ها حاکی ازتفاوت قابل توجه بارمصرفی است ونشاندهنده آن است  که استفاده ازاین لامپها،باعث کاهش پیک مصرف دراین مناطق شده است.

 وی درادامه به برخی ازمزایای استفاده از لامپ ال ای دی اشاره کردوافزود:بالابودن طول عمر،کیفیت بسیارخوب روشنایی وپایین بودن میزان مصرف برق ازمزایای این نوع چراغهاست  بطوریکه عمراین چراغ 10سال ومیزان مصرف برق توسط این چراغ ها یک چهارم چراغهای  گازی است .

 خالدی بابیان اینکه تعدیل بارروشنایی معابرهمواره یکی ازبرنامه های موردتوجه شرکت توزیع بوده اضافه کرد:نصب دیمربرروی چراغ های ال ای دی برای تنظیم میزان نوربه تناسب محیط،آسانترازلامپهای سدیم است و میتوانددرزمانهای غیرلازم، مصرف برق راکاهش دهد.

وی درپایان بابیان اینکه امسال درصورت تامین اعتبار درسطح معابر شهرسنندج چراغهای کم بازده پاکسازی وچراغهای ال ای دی جایگزین خواهندشد تصریح کرد: کنترل پیک بار وافزایش رضایتمندی  عمومی، مهم ترین دلیل اجرای این پروژه هاست.