1

اکبرآبادی با اعلام این خبرگفت :مناطق تحت پوشش این شرکت در ۱۱ شهرستان و ۳۵ مرکز خدمات برق روستائی استان شامل چهل و هشت اکیپ آماده خدمت رسانی درایام نوروز هستند.

با اشاره به اینکه هر روز ۹۰ نفر درقالب گروههای عملیاتی انجام وظیفه میکنند یاداورشد، درتعطیلات نوروزامسال ۱۰مدیرکشیک نیزمسئولیت هماهنگی و انسجام بخشی فعالیتها راعهده دارهستند.

اکبرابادی ازآنکال بودن اکیپ های تعمیرات وسرویس روشنایی درامورهای ۱۱گانه این شرکت نیز خبرداد وافزود:  مرکز دیسپاچینگ وکنترل شبکه نیزبصورت شیفت  کامل ۲۴ساعته خاموشی هارا کنترل وپایش میکنند.

اکبرآبادی دربخش دیگری ازسخنان خودبه بحران احتمالی پیش رو ناشی ازنزولات جوی اشاره کردوگفت: برای سیل احتمالی پیش رو ۳۹ اکیپ عملیاتی شامل ۱۲۱ نفرسیمبان، تکنسین وکارشناسان اجرایی به حالت آماده باش درآمده اند که امیدداریم شاهدخسارات به شبکه توزیع برق در استان نباشیم .

وی درپایان گفت: تلفن ۱۲۱ نیزدراین ایام همچنان کوتاهترین مسیرارتباط مشترکین باشرکت است .

هریک از مشترکین استان درصورت مشاهده هرگونه مشکل درتاسیسات وتجهیزات برق،  از طریق تلفن ۱۲۱ و بصورت شبانه روز می توانند مراتب را جهت اصلاح و رفع عیب گزارش دهند