1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان کیومرث آقامحمدی در تشریح این خبر گفت:بازآرایی و بهینه سازی شبکه توزیع برق از جمله پروژه هایی هستندکه به وسیله آن ها می توان با صرف کمترین هزینه ممکن، تا حدی به اهداف مذکور رسید

وی در ادامه اذعان داشت: پس از بازدید و بررسی به عمل آمده، خط 20 کیلو ولت موجود به علت افزایش ساخت و سازها در روستا ،تجاوز به حریم الکتریکی ، افزایش تقاضا جهت جابجایی شبکه و همچنین در  راستای اجرای طرح هادی در روستا جابجایی و بازآرایی شبکه بیست کیلو ولت روستا در دستور کار قرارگرفت.

وی در ادامه افزود: جابجایی و بازآرایی 840  متر از شبکه بیست کیلو ولت روستا با اعتباری بالغ بر1 میلیاردو بیست و پنج میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:هدف از اجرای این طرح رفع تجاوز از حریم شبکه الکتریکی ، پیشگیری از بروز حوادث برق گرفتگی ، ایجاد پایداری بیشتر شبکه ، حذف کانونهای خطر ساز در روستا و ایجاد آسایش و امنیت بیشتر برای ساکنین روستا نام برد.

وی در پایان یادآور شد: بزرگترين مزيت استفاده از این طرح نسبت به روش هاي ديگر، هزينه اجراي بسيار کم آنها ، کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ است.