1

مدير توزيع برق شهرستان مريوان، از احداث و اصلاح 11 كيلومتر خط فشار متوسط هوایی جهت تامين برق یازده ایستگاه پمپاژ آب ثانویه در جنوب درياچه زريبار مريوان (پاياب)  با اعتباري بالغ بر 15 ميليارد دويست و نود ميليون ريال خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، مرتضي محبتي در تشريح اين خبر گفت: اين پروژه از ابتداي شهرك هجرت شروع و در ادامه اراضی روستاهای ریخلان، کال سفلی، کال علیا، وله ژیر، کلکه جان و نی را پوشش می دهد و در راستاي تکمیل سامانه انتقال آب سد گاران، جهت تامين برق يازده پمپاژ مديريت جهاد كشاورزي این شهرستان، احداث شده است.

ايشان در ادامه افزود : اين پروژه ضمن تامین برق زمينهاي كشاورزي پايين دست درياچه زريبار كه بالغ بر 1600 هكتار است، مي تواند به عنوان خط نفوذي و دو منظوره از آن بهره برداري نمود كه از اين طريق ظرفيت بالقوه اي براي فروش انشعابات كشاورزي اعم از پمپاژ و سایر صنایع، بوجود آمده است.              

اين مقام مسئول در پاپان خاطر نشان ساخت: پروژه پاياب يكي از پروژه هاي مهم اين شهرستان مي باشد كه باعث خدمات رساني موثرتر اين مديريت و كاهش تلفات برق خواهد شد و سهم بسزايي در توليد محصولات كشاورزي و همچنين ذخيره منابع آب و كاهش هدر رفت حوزه هاي آبي اعم از سطحي و زير زميني مي شود و با استفاده از تكنولوژيهاي جديد در صنعت كشاورزي و منابع طبيعي و انساني موجود، موجبات پيشرفت در بخش كشاورزي منطقه را فراهم خواهد آورد.