1

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق

Modify the registered mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies

شرح خدمت :
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق

   
:   Service Discription
Modify the registered mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: 33163770 -087

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب


لینک دریافت خدمت


راهنمای استفاده از خدمت


توافق نامه سطح ارائه خدمت


سایر اطلاعات تکمیلی


سوالات متداول
سوال 1: برای وصل مجدد انشعاب برق قطع شده بدلیل بدهی میتوان بصورت غیر حضوری انجام گردد ؟

بلی

سوال 2 :آیا برای وصل انشعاب مجدد نیاز به واریز هزینه می باشد ؟

بلی- هزینه وصل مجدد انشعاب    

سوال 3 :مدت زمان وصل انشعاب برق چقدر می باشد ؟

در صورت انجام تسویه بدهی و اماده بودن محل انشعاب در همان روز وصل انشعاب انجام می گردد.

سوال 4 : نحوه پیگیری وصل مجدد انشعاب برق به چه صورت می باشد؟

  در اپلیکیشن برق من در منوی پیگیری ها مراحل انجام کار قابل پیگیری می باشد

سوال 5 : در صورت درخواست بعد از ساعات اداری بصورت غیر حضوری انجام می گردد؟

درصورتی که قطع انشعاب بدلیل عدم واریز هزینه مصرفی بوده بعد از انجام مراحل تسویه بدهی توسط  واحد اتفاقات شبکه انجام می گردد.