با توجه به افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و محدودیت در تامین سوخت نیروگاه ها احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق به ویژه مناطق شمالی و سردسیر کشور وجود دارد از هم وطنان عزیز درخواست می شود با کاهش ۱۰ درصد در مصرف گاز و برق صنعت برق را در تامین برق مطمئن و پایدار تمام نقاط کشور یاری نمایند.