1

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، ‌«زاهد نصيري» در ابتداي اين مانور، انرژي برق را يك زيرساخت اصلي براي توسعه فعالیت های تمامي ارگان‌ها، ادارات، شركت‌ها و صنايع سبك و سنگين دانست و گفت: بر اين اساس، لحاظ نمودن موضوع پدافند غيرعامل در راستاي مصون‌سازي شبكه از خطرات احتمالی پیش رو از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

وي با اعلام اينكه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در راستاي استقرار پدافند غيرعامل اقدامات شايان توجهي را لحاظ كرده است، افزود: به منظور پايداري شبكه و جلوگيري از خاموشي‌ها و هم‌چنين ايجاد حداكثر رضايت‌مندي در مشتركين شركت، امور ديسپاچينگ و فوريت‌هاي برق استان کردستان، وظيفه نظارت و كنترل خاموشی ها و مانورهای صورت گرفته بر روی 10560 كيلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی، 4126 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی و 13488 دستگاه پست برق هوایی و زمینی با 179 فیدر فشار متوسط در سطح استان را با استفاده از نرم افزار تزرو و ضبط مکالمات، سامانه اسکادا و از طريق اکیپ های عملیاتی شرکت و مراكز عمليات و اتفاقات شهري و روستايي و استفاده از تجهیزات حفاظتی و مانوری از طريق فیزیکی یا كنترل از راه دور عهده‌دار است.

رئيس گروه مديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان با ذكر اينكه بازرسی های صورت گرفته از مراکز ثقل شرکتها و سازمانهای حوزه آب و انرژي در راستاي نهادينه سازي فرهنگ پدافندی، نمود شاخصها و عملکردهای مثبت سازمانی و تقویت و اشاعه آنها و شناسایی و رفع ایرادها و ضعفها احتمالی موجود در راستای اجراي اصول و ضوابط مديريت بحران و پدافند غيرعامل صورت می پذیرد، تصريح كرد: افزايش بازدارندگي، تداوم ارائه خدمات در شرايط اضطراري، كاهش آسيب‌پذيري و ارتقاء پايداري در كليه تأسيسات و فرآيندهاي صنعت، طبقه‌بندي تأسيسات و مراکز حياتي، حساس، مهم و ضروری و شناسایی فرآيندهاي آنها در راستای کاهش آسيبپذير، تدوين و اجراي برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت، بازنگري و اجراي استانداردها و ضوابط مديريتي و فني در سيستم‌ها، فرآيندها و تأسيسات موجود و هم‌چنين طرح‌هاي توسعه آینده، از جمله موارد قابل توجه در اين بازدیدها بوده است.

«سيدمحمد فتحي» مدير امور ديسپاچينگ و فوريت‌هاي برق استان كردستان نيز در جريان بازديد كارگروه بحران و پدافند غيرعامل حوزه آب و انرژي استان از مركز ديسپاچينگ و فوریتهای برق شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، با اعلام اينكه در راستاي استقرار پدافند غيرعامل در شركت، 38 دستگاه ريكلوزر در سطح شبكه در قالب اتوماسيون و کنترل از راه  دور ساماندهي می شوند، گفت: مركز تماسContact Center نيز در شهرستان سنندج فعال شده است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه استقرار مركز تماس Contact Centerمنجر به پاسخ‌گويي مناسب به مشتركين و جلوگيري از اتلاف وقت آنان شده است، تلاش خواهد شد تا پايان‌سال‌جاري در تمامي شهرستان‌هاي استان استقرار يابد.

مديرامور ديسپاچينگ و فوريت‌هاي برق استان كردستان با اشاره به اينكه استقرار سيستم ناوگان حمل و نقل خودرويي (AVL) براي خودروهاي عملياتي شركت از ديگر اقدامات شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در زمينه پدافند غيرعامل است، خاطرنشان كرد: استقرار اين سيستم علاوه بر فراهم ساختن امكان نظارت و كنترل خودروهاي عملياتي، منجر به سرعت بخشيدن به رفع خاموشي‌ها و كسب رضايت مشتركين شركت خواهد شد.

لازم به ذكر اين، طي اين بازرسی ها، از جایگاه پمپ بنزین آرمان واقع در روبروی دانشگاه کردستان، مرکز مانیتورینگ شرکت گاز واقع در میدان جهاد، پست 63/230 کیلوولت امور انتقال برق و مجتمع آب شرب آرندان مربوط به شرکت آبفا روستایی بازديد به عمل آمد و نقاط تقویت و ضعف این مراکز شناسایی و در دستور کار کارگروه قرار گرفت.