1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مرتضی محبتی در تصریح این خبر گفت:  اجرای عملیات تامین برق ایستگاهای پمپاژآب کشاورزی پایاب سد گاران در دشت ریخلان و کال مریوان آغاز گردید.

مرتضی محبتی در ادامه با اشاره به هدف اجرای پروژه مذکور بیان کرد: این پروژه به منظور پمپاژ آب سد گاران به زمین های کشاورزی در دشت زریبار مریوان شامل روستا های اطراف دریاچه آغاز گردید.

محبتی در پایان اذعان داشت: این پروژه شامل احداث 5/3 کیلومتر خط فشار متوسط، نصب و راه اندازی 10 پست هوایی، ایجاد 50 متر نقب، 1500 متر کابل کشی فشار متوسط زمینی ، اصلاح 10 کیلومتر خط فشار متوسط و اصلاح 6 دستگاه پست هوایی می باشد.