1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تشریح این خبر گفت: هدف اصلی از اجرای این پروژه بهبود شبكه روشنايي با اولويت و توجه به زيبا سازي مبلمان شهري و ارتقاي امنيت و آرامش رواني شهروندان بوده است.

وی در ادامه اذعان داشت : با برنامه ريزي انجام شده در راستاي جلب رضايت شهروندان و ضرورت بهبود كيفيت روشنايي در سطح معابر و از آنجايي كه تامین روشنایی معابر اماكن تفريحي از جمله سراب قروه اهميت زیادی براي شهروندان دارد، عمده ترین آنها کاهش حوادث و سوانح عمومی در محیط خيابان ، ایجاد امنیت و کاهش جرائم به علت نظارت بهتر ، تسهیل و تسریع در تردد وسایل نقلیه ، تبدیل اماكن تفريحي به محیطی زیبا و فرح بخش در شب مي باشد.

 وي در پایان خاطرنشان کرد: اجرای اين پروژه با اعتباري بالغ بر 900 ميليون ريال و از محل اعتبارات داخلي شركت باهدف ارتقاء سطح رضایتمندی مردم است.