به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آزاد حسینی درتشریح این خبرگفت: طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهداربامحوریت اصلاح وبهینه سازی وباهدف خدمت رسانی مطلوب به مشترکان وجلوگیری ازسرقت انرژی درحال اجراست .

وی در ادامه اذعان داشت:  عملیات اجرای پروژه اصلاح و تبدیل 22 کیلومتر شبکه فشارضعیف هوایی به کابل خودنگهدارمحله عباس آباد شهرستان سنندج با اعتبار 1 میلیارد و 800 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله مزایای عمده استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی،کاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل ملاحظه،امکان نگهداری و سرویس شبکه هنگامی که خط برقدار است، افزایش ایمنی در هنگام کار بر روی خطوط و کاهش خسارتها و ضایعات ناشی از برق گرفتگی ، استاندارسازی شبکه و زیباسازی مبلمان شهری می توان نام برد.

وی در ادامه افزود:نصب 20اصله پایه فشارضعیف باهدف تعویض پایه های فرسوده وساماندهی 3650انشعاب منصوبه مسیربه منظوراستانداردسازی شبکه ازجمله اقدامات صورت گرفته دراجرای پروژه مذکورمحسوب میشود.

گفتنی است فرایندتبدیل شبکه فرسوده سیم مسی به کابل خودنگهدار ادامه دارد گفت:پیش بینی میشودعملیات تعویض بخش  عمده ای ازشبکه های دیگردرنقاط مختلف شهری وروستای به محض تخصیص اعتباردرسال جاری واردفازاجرایی شود.