انجم شعاع معاون وزير نيرو و مدير عامل شركت توانير از شركت توزيع برق كردستان به جهت كسب عنوان « شايسته تقدير ويژه » در امور فرهنگي و ديني با ارسال لوح تقدیر و تشکر کردند.

در همین راستا احمد شیخی، مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر با ارسال لوح به منظور همت و پیگیری دلسوزانه در حوزه فاخر دین و فرهنگ در سال 97 و همچنین تبادل افکار و بستر سازی تعامل پایدار جهت اهداف راهبردی اقامه نماز از بهزاد نادر نژاد، مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان تقدیر و تشکر کرد.

لازم به ذکر است این لوح به امضای آقای حسن متولی زاده مدیر عامل شرکت توانیر نیز رسیده است.