1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی درتشریح این خبر گفت : در پنج ماهه اول سال 99 با هدف ساماندهي کنتورهای منصوبه ، توزيع قبوض مصرفي مشترکين برق روستايي وجمع آوري انشعابات غيرمجاز با رعایت عدالت اجتماعی،برداشت اطلاعات وسپس تكخواني 18 روستا به اتمام رسید.

وی در ادامه اذعان داشت: از جمله مزایای اجرای این طرح مدیریت مصرف برق توسط هر خانوار و مشترک ،جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،ساماندهی کلیه انشعابات و کنتورهای منصوبه در منازل و اماکن مختلف،ارتقاء میزان رضایتمندی مشترکین،قابلیت بهره مندی مشترکین کم مصرف بخش خانگی از برق رایگان درصورت مدیریت مصرف برق دانست.

وی درادامه افزود : باتوجه به اينكه يكي از مطالبات هميشگي اهالي روستاها و مقامات محلي بحث تكخواني نمودن كنتورهاي روستايي است که در پنج ماهه اول سال 99 روستاهاي  الهياري ، معصوم آباد ،كامشگران 1 و 2، پير بابا علي، درمه ، نعمت آباد ، پير سليمان‌، مهدي خان ، احمد آباد باش جمعا” با تعداد 679  مشترک، برداشت اطلاعات و تكخواني آنها انجام و مجموع روستاهاي تكخواني شهرستان به 93 روستا رسيد .

وي در پایان با بيان اينکه رفع يکي از دغدغه های مشترکين روستايي پرداخت هزينه برق مصرفي متناسب با ميزان مصرف بوده است گفت: با توجه به اينكه جذب اعتبار مورد نياز انجام شده است از شوراهای روستا در خصوص 29 روستاي باقيمانده خواست با تسويه میزان بدهي آخرين فيش مصرفي روستا و عقد تفاهم نامه با اداره خدمات مشتركين مديريت توزيع برق شهرستان قروه تا پايان شش ماهه دوم سال جاري نسبت به تحقق اين امر مهم اقدام نمایند.