1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیواخرم معاونت فروش و خدمات مشترکین در تشریح این خبر گفت:

به منظور تشویق مشترکین برق و با هدف معرفی خدمات پرداخت غیرحضوری دریک طرح ابتکاری به مشترکین خوش حسابی که آخرین بدهی مصرفی خود را بصورت <<غیرحضوری>> و در مهلت مقرر پرداخت نمایند به قید قرعه جوایزی اهدا و قبض برق مصرفیشان به میزان تعیین شده بستانکارمیشود.

خرم در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این طرح از 13 اسفند شروع و تا پایان اسفند سال جاری ادامه دارد اذعان داشت: آن دسته ازمشترکانی که صورتحساب برق مصرفی خود را بصورت غیرحضوری و قبل از مهلت تعیین شده پرداخت نمایند به قید قرعه به تعداد زیادی از این مشترکین خوش حساب مبلغی بعنوان بستانکاری در صورتحساب مصرفی آنها درج خواهد شد.

خرم درپایان خاطرنشان کرد:در ماههای اخیر پس از اجرایی شدن برنامه های تشویقی برای تعدادی از مشترکینی که بصورت غیر حضوری نسبت به پرداخت صورتحسابهای خود اقدام نموده اند شاهدرشد چشم گیری درگرایش مشترکین به این روش های پرداخت بوده ایم.