جایگزینی ۹۰۰۰ متر شبکه سیمی ۶ روستای شهرستان سروآباد با کابل خودنگهدار

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۵ تیر ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان سروآباد، ازتبدیل 9000 متر شبکه سیمی با کابل خودنگهدار 6 روستای این شهرستان باهدف توسعه و بهسازی شبکه درروستاها خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان عبدالله آذری در خصوص اقدامات انجام شده به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشترکان این شهرستان گفت:شهرستان سروآباد با مساحت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار  متر مربع و ۲۱۹۴۵ مشترک دارای بیش از ۳۷۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۲۲۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۴۶۱ دستگاه پست توزیع می باشد که از سال جاری تاکنون قریب به ۹۰۰۰ متر شبکه سیمی فشار ضعیف این شهرستان به کابل خودنگهدار، با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیاردو ۵۷۰ میلیون ریال تبدیل شده است.

وی با بیان این که در این مناطق در مواقع بحرانهای جوی و بروز طوفان ایجاد شده به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن و همچنین قدیمی بودن شبکه هوایی، منجر به وقوع آسیب های قابل توجهی به شبکه هوایی شده افزود: با هدف بهسازی شبکه هوایی و ارائه خدمات بهتر به مشترکان و کاهش خاموشیهای ناخواسته ناشی از بحران های جوی، ۹۰۰۰ متر از شبکه سیمی این روستاها با کابل خودنگهدار، جایگزین شد که این مهم تاثیری قابل توجه بر افزایش پایداری شبکه و جریان برق توزیع شده خواهد داشت.

وی بابیان اینکه شرکت توزیع برق کردستان برای سال جاری تبدیل شبکه سیمی به کابل ۴۲۰ روستای کردستان رادردستورکارداردافزود:ازاین میزان سهم شهرستان سروآباد بالغ بر۳۸روستا می باشد.

 آذری در ادامه خاطر نشان کرد: فرایندتبدیل ۶۰۰۰مترشبکه سیمی به کابل خودنگهداردرادامه این طرح امسال درروستاهای ذکریان-تخان-ترخان آباد-احمدآبادوهلوژان  عملیاتی خواهد شد.

وی درپایان یاداور شد:کابل های خودنگهدارازنوع آلومنیوم روکش دارهستند که علاوه برکاهش هزینه ها نسبت به سیم های مسی ماندگاری بیشترشبکه رانیزباعث می شود.

image_pdfimage_print