1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان درآیین نمادین بازگشایی مدارس که باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،فرماندارسنندج، شهردار، معاون سازمان صدا و سیمای مرکزکردستان،میرزازاده حسینی نماینده شرکت توانیر، مدیرکل محیط زیست،مدیرکل آموزش و پرورش،مدیریت نواحی 1 و 2 سنندج ،فرماندهان نظامی و انتظامی،مدیریت،معاونین و معلمین دبیرستان دخترانه شهید بهمنی،مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در دبیرستان شهیدبهمنی واقع درمحله عباس آباد سنندج با اجرای مجموعه ای از برنامه های فرهنگی مفرح و اجرای سرود و دف نوازی  برگزارشد و بسته های فرهنگی که ازمحل صرفه جویی هزینه حذف قبوض کاغذی برق تهیه شده بود، به دانش آموزان اهداگردید .

هیوا لهونیان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان درحاشیه این مراسم عنوان کردوگفت: امکان تامین یکصدهزاربسته لوازم التحریرازطرف شرکت توانیراقدامی هماهنگ ویکپارچه بوده وشرکتهای توزیع ازمحل صرفه جویی ریالی حاصل ازپروژه ملی قبض سبز، آنرا اجرانمودند ؛ دراین راستا برق کردستان تعداد 7هزار و پنجاه و شش بسته نوشت افزار با ارزش ریالی بالغ3هزار و پانصد میلیون ریال پک کامل نوشت افزارکه 2هزار بسته آن در سطح شهرستان سنندج و 5هزارو پنجاه و شش بسته آن نیزدرسطح شهرستانهای تابعه درمیان دانش آموزان مدارس توزیع گردید.

لهونیان در ادامه افزود: باهمکاری وهماهنگی مدیریت برق شهرستانهای تابعه، فرمانداریها وادارات آموزش وپرورش بیش از5000دانش آموز نیازمند شناسایی و مستعددریافت این بسته های فرهنگی شده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه حذف قبض کاغذی به دلیل کاهش مصرف کاغذ،درهزینه های جاری صنعت برق تاثیرگذاربوده و باصرفه جویی ناشی ازاین هزینه ها امکان تامین لوازم التحریردانش آموزان واجد شرایط درسال تحصیلی جدید فراهم گردید.

وی در پایان گفت:طرح حذف قبض کاغذی تاکنون در10مدیریت این شرکت بالغ بر97درصدپیشرفت داشته است و شرکت توزیع برق کردستان از شرکت های موفق و برتر در جمع آوری اطلاعات مشترکین برق بوده است .

ارسال صورتحساب بصورت پیامکی در استان کردستان بصورت آزمایشی از ابتدای شهریور ماه آغاز و از ابتدای مهرماه نیزهمراه با سراسرکشوردرسطح استان آغاز گردید .