1

 

ارسلان محمدی مدیرتوزیع برق شهرستان بانه در خصوص مدیریت بهینه مصرف در ادارات عنوان کرد و گفت:

در حال حاضر و با توجه به فصل پیک مصرف برق انتظار میرور کلیه کارکنان ادارات در خصوص مدیریت مصرف بهینه برق ، تعامل و همکاری لازم را با شرکت توزیع نیروی برق داشته باشند و ما را با رعایت الگوی مصرف در ساعات اداری به منظور گذر موفق و بدون خاموشی از فصل پیک یاری نمایند.

محمدی در ادامه به بازدید مستمر و مداوم از ادارات اشاره کرد و گفت: امید است با همکاری و تعامل بیشتر و رعایت اصول اولیه مدیریت مصرف، در ساعات ۱۱ الی ۱۵ که پیک روز است از بروز خاموشی و خسارت به شبکه جلوگیری نمائیم.

محمدی در پایان بر ضرورت اهمیت مدیریت مصرف در ادارات تاکید کرد و از مسئولین خواست در این زمینه با کارشناسان این مدیریت که به منظور ممیزی از روند اجرای صحیح آن از ادارات بازدید میکنند همکاری نمایند .