1

جهش شرکت توزیع برق کردستان در اختصاص 13درصد از سهم تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در کشور/1715کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف استان با اعتباری بالغ بر50میلیارد تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: به منظور جلوگیری از سرقت انرژی و بهسازی شبکه برق بیش از یک هزار و 715کیلومتر از شبکه سیمی فشار ضعیف استان به کابل های خودنگهدار تبدیل شده است.

عبید علیمحمدی درراستای انجام طرح تبدیل شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل های خود نگهدار اظهار کرد: اجرای این طرح که از اواخر سال97 دراستان شروع شده است با هدف تامین برق پایدار، نوسازی شبکه برق، ایجاد مبلمان شهری و روستایی، کاهش سرقت و جمع آوری انشعابات غیرمجازانجام شده است .

وی افزود: با آغازبه کاراین پروژه در پایان سال97 تنها13 درصد معادل(717کیلومتر) شبکه فشار ضعیف استان را کابل های خود نگهداربه خود اختصاص می داد که کردستان را در آخر جدول رتبه بندی شرکت های توزیع برق کشور قرار داده بود.

معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان درادامه تصریح کرد: در اواخر سال98 استفاده از کابل های خودنگهداردراستان با5 درصد افزایش نسبت به سال97 به یک هزار و 20کیلومتر رسید که به نوعی آغاز پیشرفت استان در این زمینه  و رسیدن به رتبه35 کشوری در میان شرکت های توزیع برق بود.

وی درادامه اظهار داشت: از اواخر سال96تا به امروز یک هزار و 715کیلومتر از شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است که 700کیلومتر آن درهفت ماهه اول سال جاری تحقق یافته که سبب صعود هفت پله ای استان از رتبه35کشوری به رتبه27شده است.

علیمحمدی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 1401 تمام5هزار و 733کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی باقی مانده استان را به شبکه کابل های خودنگهدار تجهیز کنیم.

معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان یادآورشد: پیش بینی ما تا اواخر سال جاری تبدیل 2هزار و 313 کیلومتر شبکه سیمی به کابل های خودنگهدار است که در صورت تحقق آن رتبه استان را به رتبه17کشوری ارتقا خواهیم داد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تبدیل شبکه سیمی به کابل های خودنگهدار درحال حاضر در شهر سروآباد هیچ گونه شبکه سیمی وجود ندارد و پیش بینی می کنیم که تا پایان سال جاری در شهرستان کامیاران و شهر دهگلان نیز شبکه  کابل های خودنگهدار را جایگزین کل شبکه فشارضعیف سیمی کنیم.

علیمحمدی با اشاره به هزینه های انجام شده درسال99 برای تبدیل شبکه سیمی به کابل های خود نگهدار گفت: درسال جاری قریب به500 میلیارد ریال برای تبدیل شبکه سیمی به کابل های خودنگهدار در استان هزینه شده است.

معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تبدیل شبکه سیمی فشارضعیف به کابل های خودنگهدار درمدیریت توزیع برق شهرستانهای تابعه با هدف اصلی بهبود ولتاژ تحویلی به مشترکین  و بهینه سازی شبکه توزیع برق، گام مهمی را برای تامین برق پایدارمشترکین استان برداشته ایم.

وی افزود: براساس گزارش های شرکت توانیر که آخرهرماه منتشر می شود، در سال جاری قریب به پنج هزار و 500کیلومترشبکه سیمی  در کشور به کابل خودنگهدار تبدیل شده است که شرکت توزیع برق استان کردستان توانسته است 13درصد از این عملکردرا به خود اختصاص دهد که  نشان دهنده جهش مناسب و قابل توجه استان در بهسازی شبکه برق است.

علیمحمدی درپایان بیان کرد: در سال جاری قریب به 700 کیلومتر معادل 5/2 برابر سال 98 شبکه سیمی استان به کابل های خودنگهدار تبدیل شده است که علاوه بر بهبود وضعیت انتقال برق برای مشترکین استان اشتغال بیش از 100 سیمبان  استان را نیز به همراه داشته است.