تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۰

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان درخصوص گزارش مندرج درخبرگزاری تسنیم مبنی برعدم پرداخت خسارت ناشی ازنوسان توسط شرکت توزیع برق کردستان به مشترکان استانی جوابیه ای صادرکردمتن جوابیه بدین شرح است.

 به استحضارمیرساند شرکت توانیربه نمایندگی از همه شرکت های توزیع برق کشور نسبت به انتخاب شرکت بیمه گر اقدام کرده وبرگزاری مناقصه جهت انتخاب شرکت بیمه ، پس از ابلاغ قانون بودجه انجام می شود وترتیبات مناقصه نیز باتوجه به ماهیت موضوع که حقوق مردم راشامل  می شود پس از تهیه اسناد وجزئیات مناقصه انجام میگردد.

لازم بذکراست صنعت برق باتوجه به شرایط مورداشاره و زمانی که برای انتخاب شرکت بیمه گر نیاز دارد، گاه تانیمه سال و یا بیشتربه طول می انجامد و به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مشترکان نسبت به راه اندازی سامانه بیمه مشترکان به آدرس bime .tavanir.org.ir اقدام کرده است.

این روابط عمومی بااشاره به اینکه هنوزقراردادی باشرکت بیمه گر توسط شرکت توانیر منعقد نشده به صراحت اعلام میدارد: دستورالعمل اجرای این  قانون در اردیبهشت ماه آماده شد ولی درمناقصات که شرکت توانیر آن را برگزار کرده است شرکتهای بیمه گر شرکت کننده امتیاز لازم رابرای انجام قراردادنداشتندتابحال دوبارمناقصه برای مشخص شدن شرکت بیمه پیمانکار برای پرداخت خسارت به مشترکان خسارت دیده ناشی از جریان برق وقطعی ها برق برگزارشده اما نتیجه ای حاصل نشده است مناقصه اول درتاریخ ۱۲مردادبرگزارشداما هیچ بیمه ای شرکت نکرددرمناقصه باردوم که ۱۶شهریورانجام شدتنهایک شرکت بیمه ای مشارکت کردکه آن هم مدارک کاملی ارئه نداده بود وعملامناقصه به نتیجه نرسید.اگربرای بارسوم مناقصه برگزارشودچنانچه بازهم شرکت بیمه ای درآن حاضرنشود خارج ازاین فرآیندپیمانکار  توسط شرکت توانیرمشخص خواهدشد.

برخودواجب میدانیم ازمجموعه اصحاب رسانه که در همه شرایط سخت و بحرانی همراه این شرکت بوده اند،قدردانی نمائیم.

image_pdfimage_print